In 2000 begonnen als Condorclub Holland. Een site over motoren. In '97 begon ik plaatjes van motoren op internet te zetten en het resultaat was de Condorclub. Hieronder kunt je van alles vinden. Eind 2015 ben ik gestopt met de site te updaten en is het meeste verhuisd. Alleen Bens Bikes wordt nog bijgehouden
 
Started as Condorclub Holland in 2000. A site about motorcycles. In '97 I started to put pictures on the Internet and that resulted in the Condorclub Holland. Just hit a picture on the right. December 2015 I stopt updating this site. Only Bens Bikes is updated.
 
Begann im Jahr 2000  als Condorclub Holland. Eine Seite über Motorräder. Im Jahr 1997 begann ich Bilder ins Internet zu stellen und das führte zu der Condorclub Holland.. Wenn Sie eine button tippen gelangen Sie zu einem Auswahlseite. Ende 2015 stopt updating diese seite. Alein Bens Bikes ist aktualisiert.
 
Ga naar de Condorclub >>><<< Go to the Condorclub
Condoronderdelen: https://www.swiss-moto-bike.ch/condor-350-baugruppen.html