Altena (1900-1906)

(1902) De Haarlemse Automobiel- en Motorrijwielfabriek voorheen A.van Altena, Wagenweg 160 A, Heemstede-Haarlem
Altena  werd opgericht door Anton van Altena. Het merk bestond tot 1906 en bouwde voornamelijk 2 en 3 pk ééncilindermotoren. Altena is bekend als de eerste Nederlandse fabrikant die zijn eigen viertakt motor bouwde.  

Uit de Kampioen van 1903:
Kent gij het reeds, dat motorrijwiel 

Van Hollands Fabrikaat,
Dat klopte Franschman, Belg en Pruis, 
dat is toch wel kordaat!
Hollanders, laat nu toch ook blijken, 
Vaderlandschlievendheid,
Gij laat ieder Uw rug bekijken, 
als gij dat wiel berijdt.
Zilver bekroonde het, hoezee!
Van den bond en d'NAC

Dit is een pagina van de Bens Bikes site