Universal "Junior" 250cc INFORMATIE

Foto's / PicturesInformationThe Junior RegisterFolderRestoration
In een motorblad uit Oostenrijk stond een voorbeschouwing van de beurs in Geneve in 1953. Daarbij stond deze foto van de nieuwe Universal. Dit prototype wijkt erg veel af van het uiteindelijke productiemodel.


In einem Motor Magazine aus Österreich war eine Vorschau auf die Ausstellung in Genf im ​​Jahr 1953. Dieses Bild von der neuen Universal stand. Dieser Prototyp unterscheidet sich sehr stark von der endgültigen Serienmodell.
.
 

Zelfde foto's in de USA: Cycle, june 1953. Prototype Universal Junior.


Nog een foto van het eerste prototype uit 1953.

De achtervork valt binnen het frame.
 
In 1952 werd de nieuwe Benelli  Leonessa 250cc gepresenteerd die wel erg veel elementen heeft van het prototype van de Universal. Duidelijk dat er heel wat onderdelen uit Italië kwamen. De tank en buddy zaten uiteindelijk op het productiemodel. Het frame werd anders.

1952 wurde die neue Benelli Leonessa 250er vorgestellt, die eine Menge von Elementen der Prototyp der Universal hat. Natürlich gibt es sehr  viele teile die aus Italien kamen . Der Tank und sitz war auf dem Serienmodell. Der Rahmen anders.
Een foto van het prototype met het nieuwe frame. De achtervork zit hier nog buiten het frame. Verhuist later weer naar de binnenkant. Het zweefzadel is vervangen door een buddyseat.  Op het productiemodel zal deze buddy weer een andere vorm krijgen. Het gereedschapskistje heeft een andere vorm. Ook de bnzinetank werd vervangen door een Italiaans model. Zie de Benelli Leonessa.
 
Speciale foto. Gevonden op Ricardo. Op de foto staat een Zwitserse schoorsteenveger afgebeeld op een Universal 250.

Het voorspatbord en de tank zijn anders dan het productiemodel.

Ook hier zit de uitlaat links. Productiemodel is rechts. Meer informatie is helaas niet voorhanden.

Omdat er twee houders zitten op het voorspatbord moet het model voor 1954 zijn gemaakt. Daarna werd namelijk de kentekenplaat voor afgeschaft.

Hieronder een model zoals hierboven. Zonder gereedschapskistjes.
 
Nog een interessant model. Tank en buddy van de boxer. Achterspatbord van het Rabeneick prototype. Luchtfilter in het rechterkastje. Geen verchroomde achtervork.
 
Op de motorsalon in Geneve in 1953 werd het nieuwe "opstap" model van het Zwitserse motormerk Universal geïntroduceerd.

Het was een eencilinder 250 cc kopklepper en het model werd JUNIOR genoemd. Pas in de herfst van 1956 kwamen de eerste motoren daadwerkelijk op de markt. De motorboom was inmiddels voorbij dus erg weinig motoren werden verkocht. Informatie op internet zegt slechts 120 stuks. Bestudering van de bekende motornummers laat zien dat er waarschijnlijk wel wat meer zijn gemaakt. Of die ook echt verkocht zijn is niet bekend.

Het blok leverde 14 PK bij 5500 toeren met een topsnelheid van 115 km/uur. Volgens niet bevestigde berichten zou het een ontwikkeling van OPTI zijn. Zoeken we nog uit. Totaalgewicht was 150 kg.

Plaatje links is hij uitgerust met twee zweefzadels maar meestal werd een buddyseat van de boxer twins gemonteerd. Hieronder staat een verzameling foto's die ik sinds 2002 heb verzameld van internet en andere bronnen. Totaal gevonden motoren is nu 11 stuks.
Deutch ist von Google Translate: Auf der Motor Show in Genf im ​​Jahr 1953 wurde die neue Modell der Schweizer Motor Universal Marke ins Leben gerufen. Es war ein einzylinder 250 ccm OHV und das Modell wurde  JUNIOR genannt. Nur im Jahr 1956 waren die ersten Motoren tatsächlich auf dem Markt . Der Motor-Boom war schon vorbei, so wenig Motoren wurden verkauft. Informationen im Internet sagt nur 120 Stück. Die Untersuchung der bekannten Motornummern zeigt, dass es wohl etwas mehr gemacht sind. Oder die tatsächlich verkauft wurden ist nicht bekannt. Die motor produziert 14 PS bei 5500 Umdrehungen pro Minute mit einer Spitzengeschwindigkeit von 115 km / h. Nach unbestätigten Berichten, wäre es eine Entwicklung von OPTI. Gesamtgewicht betrug 150 kg. Bild oben ist es mit zwei Schwimmsitzen ausgestattet aber meist ein Kumpel Sitz der Boxer montiert. Nachfolgend finden Sie eine Sammlung von Fotos, die ich aus dem Internet und anderen Quellen seit 2002 gesammelt habe. Insgesamt gefunden Motoren beträgt 11 Stück.
Werner Rebmann (Küchen kenner): Die Universal hat keinen Küchenmotor. Mit Optimotor wurden nur wenige UT und Tornax und ca. 400 Motosacoche gebaut.Optimotor ist ein 2 Zyl.Twin OHC Motor.Diese Unversal ist selten.
Een foto die waarschijnlijk is genomen tijdens de introductie in 1953. Wat opvalt is de gemonteerde AMAL carburateur in plaats van een OBA. De kleur van de tank is vermoedelijk zilvergrijs. Het achterspatbord is iets anders gekromd dan die uit de serieproductie.

Foto hierboven is uit een Engels motorblad uit maart 1958. Moet wel dezelfde motor zijn. Kijk maar naar de tekst op de voorband en de loszittende riem over de buddy.

Wat opvalt is de plek van de accu die later naar een zijkast verhuisde.
Oben ein Foto wahrscheinlich während seiner Einführung im Jahr 1953 übernommen. Was auffällt, ist AMAL Vergaser statt OBI. Die Farbe des Behälters ist wahrscheinlich Silber. Das hintere Schutzblech ist etwas anders als die von der Serienproduktion gekrümmt. Foto oben ist von einem englischen Motorrad-Magazin März 1958. Muss der gleiche Motor sein. Schauen Sie sich den Text auf der Vorderreifen und dem losen Gurt auf der Kumpel. Was auffällt, ist der Plats der Batterie zog in einer Seitenschrank später.
Zo staat hij in de originele folder. De foto is wat bewerkt om wat scherper te zijn maar de vouw is nog wel te zien. Wat opvalt is de vorm van het achterspatbord. Die maakt op de serieproductie een wat scherpere hoek aan de onderkant. Nog geen verchroomde achterbrug en de vorm van de buddy is ook weer anders. Logo zit hoger op de tank. Rond luchtfilter op de OBI carburateur. De accu verhuisd ook regelmatig van kastje naar een plek achter het luchtfilter. Waarschijnlijk voor de koeling.
So ist es in den ursprünglichen Brochure. Das Foto ist, was funktioniert schärfer zu sein, aber die Falte ist immer noch zu sehen. Auffallend ist die Form der hinteren Kotflügel. Das macht die Serienproduktion ein schärferes Winkel an der Unterseite. Kein Chrom-Schwinge und auch die Form der Buddy ist auch anders. Logo sitzt höher auf dem Tank. Runde Luftreiniger auf dem OBI-Vergaser. Die Batterie bewegt regelmäßig von Pontius zu einer Stelle hinter dem Luftfilter. Wahrscheinlich für die Kühlung.
 
Deze foto heb ik genomen in 2004 tijdens een bezoek aan Zwitserland.

Wat hier opvalt is het ontbreken van een vertikale beugel bij het voorspatbord. De meeste motoren die we zien hebben het vlakke stuur hoewel er ook twee bekend zijn met een hoger model.
Die obige Foto, das ich im Jahr 2004 bei einem Besuch in der Schweiz machte. Was hier auffällig ist der Mangel an einer vertikalen Halterung an dem vorderen Schutzblech. Die meisten Motoren haben wir die flache Lenker gesehen, obwohl es zwei bekannte, eine höhere Modell haben.
 
RABENEICK en UNIVERSAL
Begin jaren vijftig zag het Duitse Rabeneick met lede ogen aan hoe BMW zijn boxer en ééncilinder met veel succes verkocht in Duitsland. Zelf verkochten ze met succes tweetakt modellen. Dat succes wilde zij ook wel. Door het belastingsysteem waren de 250 cc ééncilinders niet aan te slepen. Een nieuw model ontwikkelen duurde lang en was kostbaar. Het was gemakkelijker om een bestaand model elders in te kopen en te verkopen onder eigen merknaam. Zo kwamen ze bij het Zwitserse UNIVERSAL terecht. Waarschijnlijk kende het merk de Zwitsers al langer omdat ze onderdelen (frame?) leverde aan dit merk. De boxer werd van 580 naar 500cc teruggebracht bij een stationairmotoren fabriek. De folder werd gedrukt en zo stond er één boxermotor op de IFMA beurs van 1951. Toen bleek dat de verkoopprijs erg veel hoger was dan de vergelijkbare BMW concludeerde men dat het geen zin had om dit model in productie te nemen. Het bleef bij dat ene exemplaar (foto hieronder) dat nog wel bestaat. Vreemd gevolg is dat er nu meer Rabeneick/Universal motoren in Duitsland rondrijden dan er ooit gemaakt zijn. Het beter kloonwerk.
In den frühen fünfziger Jahren sah die Deutsche Rabeneick mit Trauer, wie BMW mit seine Boxer erfolgreich in Deutschland war. Sie verkauften selbst erfolgreich Zweitaktmodelle . Sie wollte den Erfolg auch. Durch das Steuersystem wurden die 250 ccm gut verkaufen. Selbst  ein neues Modell Entwickeln hat zu lange gedauert und war teuer. Es war einfager ein vorhandenes Modell zu kaufen und unter seinem eigenen Markennamen zu verkaufen. Sie kamen an der Schweizer UNIVERSAL gehen. Wahrscheinlich war die Schweizer Marke seit einiger Zeit bekannt, weil sie Teile (Rahmen?) lieferten Um dieser Marke. Der Boxer wurde aus 500cc reduziert, bei einem stationären Maschinenfabrik . Die Broschüre wurde gedruckt und so gab es ein Boxer auf der IFMA Messe 1951. Als es schien, der Verkaufspreis war viel höher als der vergleichbare BMW, so dass sie käufer dieses Modell nicht wollen nehmen. Produktions blieb bei diesem einen Exemplar (Bild unten) , die noch vorhanden ist. Seltsam Ergebnis ist, dass jetzt mehr Rabeneick / Universal Motoren fahren in Deutschland, als es jemals gewesen sind.
Na het mislukken van het boxermodel werd besloten om een 250cc ééncilinder te onwikkelen. Waarschijnlijk met een OPTI motor van Küchen. Daar is helaas verder niet veel over bekend. Hieronder een foto uit de originele folder van het model dat Rabeneick ontwikkelde. Uiteindelijk kwam hij er toch weer heel anders uit te zien.
Nach dem Scheitern der Boxer-Modell wurde beschlossen, zur Entwicklung einer 250er Einzylinder. Wahrscheinlich mit einem OPTI Motor von Küchen. Leider gibt es nicht viel mehr bekannt. Unten ist ein Bild von der Original-Brochure der Rabeneick Modell. Schließlich kam er wieder ganz anders zu sehen.
Door de contacten met Universal werd wel besloten om samen de een ééncilinder te ontwikkelen als concurrent voor de BMW R26. De toenmalige technisch ingenieur van Rebeneick, Erich Engelhardt, bekommerde zich om de samenwerking en ontwikkeling. Zo ontstonden er twee proefmodellen (foto hieronder) die gelijk waren aan de Universal maar tankstickers van Rabeneick droegen. Frame en veel andere onderdelen kwamen van Rabeneick maar ze werden in Zwitserland in elkaar gezet. Informatie over het blok ontbreekt nog. Opvallend is dat de uitlaat bij het oorspronkelijk prototype van Rabeneick aan de linker kant zit. Later kwam die rechts te zitten. Universal verkocht overigens ook hun 250cc JLO tweetakt twin aan Universal. Rabeneick leverde ook veel onderdelen en frames voor de boxers van Universal.

Het verhaal van de OPTI motor is weer een heel ander verhaal. Dit blok is waarschijnlijk ontwikkeld door Küchen. Küchen was een zelfstandig ingenieur die blokken ontwierp en vervolgens elders liet produceren. Een groot aantal constructies staan op zijn naam. Dit blok werd gemaakt bij de naaimachine- en ritssluitingenfabriek OPTI in Duitsland. Hier werd ook het blok voor de Motosacoche 212 ontwikkeld en gemaakt.
Durch Kontakte mit Universal wurde jedoch beschlossen, gemeinsam als Konkurrent für den BMW R26 ein Einzilinder zu entwickeln. Der ehemalige Ingenieur der Rebeneick, Erich Engelhardt, sorgte für Zusammenarbeit und Entwicklung . Es wurde mit zwei experimentellen Modellen (Bild unten) die ähnlich wie der Universal aber die Tank trug Aufkleber von Rabeneick. Rahmen und viele andere Teile wurden von Rabeneick gemacht, aber in der Schweiz ineinander gestellt. Informationen üver dem Block fehlt noch. Auffällig ist, dass die Krümmer in der ursprünglichen Prototyp Rabeneick auf der linken Seite zu sehen ist. Später an der rechten seite. Rabeneick verkaufte auch ihre JLO 250er Zweitakt-Twin an Universal . Rabeneick lieferte auch viele Teile und Rahmen für Boxer von Universal .

Die Geschichte von der OPTI -Motor ist eine ganz andere Geschichte . Dieser Block wurde wahrscheinlich von Küchen entwickelt. Küchen war ein unabhängiger Ingenieur, der Blöcke gestaltet und dann anderswo produzieren laste. Eine große Anzahl von interessante Strukturen zu seinem Kredit. Dieser Block wurde an der Nähmaschine und Reißverschluss OPTI -Werk in Deutschland hergestellt. Auch hier entwickelt ung gemacht der Block für die 212 und Motosacoche.
De motoren kwamen te laat op de markt en er zijn er nooit meer dan drie van geweest. De motor hiernaast is één van de twee motoren van UNIVERSAL die door RABENEICK is gebruikt als testmodel om die op de Duitse markt te verkopen. Hier voorzien van een Yamaha buddyseat. Ze zijn herkenbaar aan de biezen omdat die in Duitsland nogal in de smaak vielen (BMW?)

<< HIER staat het hele verhaal.

In Duitsland zijn nog twee motoren
bewaard gebleven van de Rabeneick testmodellen. Een single en de prachtige 500cc boxer.  Van de Universal moeten toch enkele exemplaren verkocht zijn. Waarschijnlijk ongeveer 120. Bij bestudering van de bekende bloknummers moeten dat er wat meer geweest zijn. Foto hieronder zijn de twee testmodellen van Rabeneick.
Die Motoren kamen zu spät auf den Markt, und es gibt nie mehr als drei. Oben ist einer der zwei Motoren von UNIVERSAL, die als Testmodell, verwendet wird. Auf dem Deutschen Markt von Rabeneick Hier mit einem Yamaha Sattel. Sie sind durch die Binsen erkennbar, in den Geschmack in Deutschland (BMW?)

HIER << ist die ganze Geschichte.

In Deutschland blieb immer noch die zwei Rabeneick Motoren. Eine einzilinder und atemberaubende 500-ccm-Boxer. Wahrscheinlich sind etwa 120 Universal "junior" modellen verkauft. Untersuchung der bekannten Blocknummern, sind es mehr gewesen. Fotos unten sind die beiden Testmodelle Rabeneick.
 
This site is designed and made by Ben van Helden copyright on all pages